Att vara fulländad

”Att vara fulländad och färdig, där allt ska vara så bra och så perfekt från början”.

VARFÖR?
Livet är aldrig färdigt – det är en pågående process. Livet blir nog aldrig någonsin färdigt. Det ligger liksom inte i funktionen. Det bara pågår och förändras hela tiden. LIV försvinner, LIV blir till. Eller kanske snarare: Samma LIV är i en ständig omvandling till något nytt.

En spännande tanke.
Tänk att vi är med i allt detta.
Så, om det är detta som händer i processen, varför värderar jag den då? Varför pratar vi om att ”tappa greppet”, ”gå in i väggen”, ”stressen satte käppar i hjulet” etc, etc.
Om allt är en process så flyter den på hela tiden, men visar sig på olika sätt. Ibland som en flyktig tanke, ibland som en dröm, ibland som en ständigt upprepad bearbetning, ibland som bevisbar aktivitet.

Tänk om vi skulle sluta värdera. Tänk om begreppet ”TID” fick en annan värdering, en ”Ickevärdering”.

Processer tar nämligen TID. Ingen kan säga hur lång tid varje del i en process tar. TID har också blivit ”vår tids” gissel. Eftersom tiden värderas i pengar, så blir det viktigt vad vi fyller vår s.k. TID med. Producerar vi pengar eller konsumerar vi pengar? Min Webbsideprocess har fått ta TID. Just nu tror jag den är inne i bevisbar aktivitet. Jag vågar vara i processen, vågar acceptera, vågar släppa och gå vidare.

Bibi Lill nov 2019