Doula service

Vad är doula service?

Vad betyder doula?

Doula är ursprungligen ett grekiskt ord för tjänarinna. Med en friare översättning har det blivit ” En kvinna som ger ansvar”, citat från Odis, organisationen för Doulor i Sverige. Egentligen kan vem som helst som är närstående, vara med vid en förlossning som stöd för kvinnan.

Vad gör en doula?

En Doula har utbildning och erfarenhet för att kunna ge den födande kvinnan support och stöd. Doulan ger inga medicinska råd och gör inte några medicinska undersökningar. Doulan är en trygg person som finns med som emotionellt stöd redan under graviditeten och speciellt under förlossningen men dessutom efter att babyn är född, om behov finns. Är det två föräldrar inkluderas båda i Doula supporten, vilket ger båda en styrka och speciell kontakt mellan de blivande föräldrarna.

Varför ska vi ha en doula?

Om en kvinna ska föda själv eller om paret väntar sitt första barn kan Doulan bli den trygga person som hon/de hinner lära känna i god tid och som finns med kontinuerligt som en guide och hjälpare. Jämför med hur det var innan alla barn föddes på sjukhus. Kvinnor fanns till hands för andra kvinnor och gav av sin kunskap och erfarenhet till nästa generation.

Det märks att en Doulas närvaro under förlossningar har positiv betydelse oberoende om kvinnan föder i sjukhusmiljö eller hemmiljö. ”Doulaeffekten” visar sig i statistiken med färre bristningar, kortare förlossningarna och färre medicinska ingrepp. Fler kvinnor berättar om positiva förlossningsupplevelser.

En doulas riktlinjer är:

  • att vara lyhörd inför kvinnans behov under hela förlossningen
  • att stödja kvinnans val av förlossningsmetod 
  • att med lugn röst och händer använda massage, andning och andra naturliga metoder
  • att strävar efter att upplevelsen av förlossningen ska bli så bra som möjligt
  • att även vara ett stöd till en partner som är med under förlossningen
  •  Doulan är en garant för att kvinnans önskemål i förlossningsbrevet framförs. Detta gäller under förutsättning att inget oförutsett uppstår.

Vad ingår i tjänsten?

Första kontakten

I en första kostnadsfri träff lär föräldrarna och Doulan känna varandra under avslappade förhållanden. Samtalet syftar att känna in om de hittar förtroende och trygghet i varandra. Tidigare erfarenheter, behov, önskemål m.m tas även upp. Om föräldrarna väljer Doulan kan de tillsammans planera hur samarbetet ska se ut och ett ömsesidigt kontrakt skrivs. Samtal inför graviditet, förlossning och föräldraskap.Tre träffar under graviditeten då Doulan gör genomgångar av naturlig förlossning, samtal, övningar (andning, avslappning) och olika tekniker (massage, reflexologi, aktiv baby, rebozo m.m) som kan användas i de olika skeenden både före, under och efter förlossningen. En träff efter förlossningen då Doulan och föräldrarna reflekterar kring det stora som hänt. Vid behov kan de samtala om det lilla barnets behov samt oro kring föräldraskapet.

Aktiv Baby övningar

Speciella övningar för att underlätta att barnet sjunker ner i bäckenet. Övningar som gör mamman slappnad och håller bäckenet rörligt. Övningar för att underlätta i utdrivningsskedet.

Reflexologi / Zonterapi i ett helkroppsystem

Används både som avslappning, lugnande samt påverka syretillförseln och ökar energi hos mamman, vilket är bra förutsättningar för en naturlig förlossning. Reflexologibehandlingar har sammandragande effekt efter förlossningen

Stöd och hjälp under hela förlossningen

Doulan finns närvarande under hela förlossning, som avtalat. Det ingår även en back up Doula som rycker in vid jour och förlossning om ordinarie Doula blir sjuk, eller avlöser ordinarie om förlossningen tar för lång tid.

Jour
Från v 38 fram till förlossningen. Doulan är beredd på en förlossning och föräldrarna tar på sig ansvaret att informera Doulan i rimlig tid.
Telefon, mail och sms kontakt 24-7 från v 38

Amningshjälp
Speciellt veckorna efter babyn är född, vid behov. Doulan hjälper även till med praktiska saker i hemmet om det finns behov